Videre herfraAdministration

Velkommen til Allerslev Vandværk A.m.b.a.pumpe

Budget og takstblad

Godkendt takstblad 2022
Lejre Kommunes godkendelse af takstblad 2022
Godkendt takstblad 2021
Lejre Kommunes godkendelse af takstblad 2021