Videre herfraAdministration

Velkommen til Allerslev Vandværk A.m.b.a.pumpe

Vandanalyser

De seneste analyserapporter:
Analyserapport 10. marts 2022 - Driftskontrol

Gruppe A+B-parametre 8. december 2021
Gruppe A-parametre m. udskylning 8. december 2021 Gruppe A-parametre 14. juni 2021
Gruppe A-parametre m. udskylning 14. juni 2021
Analyserapport 24. september 2020 - Driftskontrol
Boringskontrol d. 7. april 2020
Analyserapport d. 7. oktober 2019

Drikkevand - Normal kontrol d. 28/1-2019
Drikkevand - Begrænset kontrol d. 2/11-2018
Analyserapport Bakteriologisk kontrol d. 12/3-2018
Foreløbig opdateret analyseoversigt fra Dons 17. februar 2018
Endelig rapport 24-1-2018 Drikkevand afgang vandværket
Endelig rapport 29-1-2018 Drikkevand afgang vandværket
Endelig rapport 29-1-2018 Råvand på vandværket
Endelig rapport 29-1-2018 Drikkevand på vandværket
Endelig rapport 29-1-2018 Råvand på Nørregårdsvej
Endelig rapport 29-1-2018 Drikkevand efter filter
Endelig rapport 29-1-2018 Drikkevand i ledningsnettet

Råvand - Andet den 24.10.2017 Boring 1
Råvand - Andet den 24.10.2017 Boring 2

Seneste tilsynsnotat 2014
Bekendtgørelse nr 1147 af 24/10/2017 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Sådan læses en vandanalyse