Videre herfraAdministration

Velkommen til Allerslev Vandværk A.m.b.a.pumpe

Beboer information

Generalforsamling

Den 13. marts 2024 kl. 19.00 i klublokalet i Lejrehallen, Bispegårdsvej 4


Seneste analyserapporter:

Analyserapport 7. december 2023 Forbruger

Yderligere informationer

Vandværket har fået taget prøver af vandet for at sikre at der ikke findes skadelige stoffer i vandet. Prøverne viser ingen tegn på skadelige stoffer - intet Chlorothalonilamidsulfonsyre.
Så vandet fra vandværket er meget fint.


berries

Allerslev Vandværk har på baggrund af fund af Desphenyl-chloridazon i forskellige boringer i Danmark på eget initiativ fået foretaget analyser af begge vores boringer.
Det akkrediterede firma Eurofins har den 26. oktober 2017 fremsendt besked om at der ikke findes rester af Desphenyl-chloridazon i boringerne.
Se under Analyser hvor resultaterne ligger. Så drikkevandet er som altid godt vand.
Bestyrelsen

Seneste tilsynsnotat 2014

Bekendtgørelse nr. 524 af 1. maj 2019 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Sådan læses en vandanalyse